De Boeken, genaamd Het Nieuwe Tesament. Nieuwe Vertaling (1877)

Hermanus Cornelis Voorhoeve